1. Soubory cookie nám pomáhají vylepšovat poskytované služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Zjistit více

Připravujeme Age of Empires II Definitive Edition

Kompletní překlad Definitivní Edice Age of Empires II se všemi datadisky do českého jazyka

 1. Sygfrost
  Verze hry:
  Poslední vydaná Steamová verze
  Získané texty:
  100%
  Překlad:
  100%
  Korektura:
  99%
  Tvorba instalátoru:
  100%
  Testování:
  90%
  CO JE DOSUD PŘELOŽENO:
  • veškeré herní rozhraní
   • nabídky, popisky, nápovědy, a to ve všech sekcích včetně editorů, nastavení, tvorby módů, her více hráčů apod. + nově i výzev
  • historická sekce o jednotlivých civilizacích a středověkém životě
  • kampaně (herní dialogy, rady, úkoly, cutscény, mapy)
   • Age of Kings
   • The Conquerors
   • The Forgotten
   • The African Kingdoms
   • Rise of the Rajas
   • The Last Khans
  CO ZBÝVÁ:
  • závěrečná kontrola textu a příprava na zveřejnění

  JAK JE VŠE PŘELOŽENO:
  • Vše je přeloženo s maximální přesností, přičemž je dbáno jak na gramatickou, tak na stylistickou úpravu.
   • Co se týče gramatické korekce, je prováděna trojím způsobem: předběžně, tj. během vlastního překládání, následně, tj. přepisem textu do jazykové kontroly v MS Word, a cíleně, kdy je hra přímo testována a chybný text je vzápětí nahrazován správným (tato metoda vyžaduje nejvíce času a zároveň vyřadí již jen nepatrné promile chyb neodhalených předcházejícími způsoby, proto je k ní prozatím přistupováno rezervovaně).
   • Co se týče stylistické úpravy, pak byl brán maximální ohled na původní předlohu, ale ponejvíce překlad spočíval v nahrazování anglického slovosledu českým (tedy aby se věty daly snadno číst, aby zde nebylo přehnané přivlastňování typu "Mé oči mě bolely" apod. Proto se může hráči zdatnému anglického poslechu a projevu zdát, že český text místy neodpovídá anglickému znění. Na každém místě byla však volena taková varianta, která nejméně poškodí obsah příběhu a zachová jeho kvalitu.
  • Veškerá cizojazyčná jména a názvy byly v rámci možností počeštěny, patrné je to zejména u asijských jmen (např. Kotyan Khan - Koťanchán, Ryazan - Rjazaň, Tariq ibn Ziyad - Tárik ibn Zijád, Jing He - Žinhé apod.).
   • To se týká jak počítačových hráčů při hře jednoho hráče, kdy byla nahrazena původní jména českým a konkrétnějším překladem (např. King Edward - Eduard I. Dlouhán), aby hra působila dojmem, že proti hráči hrají skuteční panovníci.
   • Tak kampaní, kdy byla nejenom přeložena a rozvinuta jména původních jednotek (např. Suryavarman - Súrjavarman II., Prithviraj - Prithvírádža III. Čauchan), ale i samotných hráčů (např. v samotném tutoriálu bylo jméno nepřítele z původního English nahrazeno přiléhavějším Eduard I. Dlouhán, aby byl hráč co možná nejvíce zasazen do herního prostředí a tehdejších reálií).
  • Názvy jednotek a budov byly v rámci možností nahrazeny jednoslovným českým ekvivalentem tak, aby nekazily herní dojem a navíc usnadňovaly orientaci mezi nimi.
   • U standardních jednotek byl přitom brán ohled na to, jakou funkci nebo postavení může jejich český překlad s ohledem na originál představovat, a na krkolomnost originálních anglických názvů (např. Militia - Domobranec, Man-at-Arms - Zbrojnoš, Long Swordsman - Pěšák, Two-Handed Swordsman - Těžkooděnec, Champion - Šampion; Camel Rider - Beduín, Heavy Camel Rider - Šejk, Imperial Camel Rider - Rádža [jelikož je dostupný pouze pro Indy]; Longship - Snekkar, Elite Longship - Drakkar, když snekkary byly údajně vikingské lodě méně robustního typu než drakkary).
   • Totéž do značné míry platí i pro unikátní jednotky, kdy původní název vysloveně nezapadá pro věcnou nebo historickou nesprávnost (např. Genitour rozhodně nezní berbersky, resp. arabsky, spíše francouzsky, naproti tomu Iznat již budí zdání, že jde skutečně o jednotku arabského typu; Shotel Warrior by pochopitelně šlo přeložit jako Válečník se šotelem, ale zde by byl zase dlouhý název nepraktický a nemusel by se ani zcela vejít do herních panelů a textů, a tak byla jednotka přeložena jako Tigraj, což je přímo název tradičního etiopského bojovníka).
  • Rovněž byly zcela pozměněny názvy některých civilizací, a to v kontextu vlastních reálií i ostatních civilizací (např. Britons byli přeloženi jako Anglové, i když doslovný překlad by byl Britové. Stejně tak Teutons byli přeloženi jako Sasové. Vzhledem k tomu, že se v některých kampaních odehrávajících se na Britském souostroví právě tyto dvě civilizace vyskytují současně a obě jsou přitom anglosaskými národy, je přiléhavé je na tomto místě rozlišit, když by se jinak pod název Britové schovaly obě dvě. Stejně tak název Němci by rozhodně nebyl pro etnikum vyskytující se na Britském souostroví patřičný. Ale protože se v našem jazyce běžně objevují názvy Anglové a Sasové společně, nebyl sebemenší důvod pojmenovat jednu civilizaci jako Britové a druhou jako Sasové nebo naopak [Němci a Anglové]. Ačkoli Anglové tvoří co do počtu a historické významnosti bezpochyby menší složku než Britové, bylo z výše uvedených důvodů přikročeno k variantě Anglové. Stejně tak na jiném místě, a sice u Vietů. Původní název zní sice Vietnamese, ale Vietnamci v češtině označují spíše státní příslušnost nežli národnost.).
  • Přeložené výrazy, termíny, názvy a jména jsou maximálně konzistentní. To znamená, že je-li např. pro určitou jednotku nebo technologie použita nějaká varianta jejího názvu, nestane se, že by na jiném místě ve hře byla tato položka přeložena nějakým jiným názvem (např. na jednom místě technologie Nátepníky a na jiném místě Lučištnické výztuhy). To platí pro veškerý psaný text ve hře, takže si hráč může bezpečně přečíst historickou sekci bez toho, aniž by musel být na rozpacích, zda skutečně v kampani hrál za onoho vojevůdce, o němž se ve hře dočetl, anebo o někom zhola jiném. Hráč by tak byl zbytečně vystavován riziku, že se v termínech nebude orientovat a nebude se na psaný text spoléhat, což není cílem překladu.
  • Přeloženy jsou i veškeré popisky příběhových map (tedy v podstatě obrázky), a to jak v rámci kampaňových prezentací, tak i v samotné nabídce kampaní. Cílem je vytvořit hráči dokonalý herní zážitek, aby měl překlad se vším všudy a mohl se lépe orientovat v příběhu a historických reáliích.
  • Bohužel se může stát, že ze záhadných důvodů nebude pár vybraných textů přeloženo. Je jich skutečně nepatrně (napočítal jsem jich asi pět). Ale pokud si jich všimnete, vězte, že je daný text přeložen, jen se z nějakého záhadného důvodu nepropíše do hry (viz na některých místech Publish now, Publish mod, confirm apod.)
  VELIKOST:
  • cca 200 MB
  PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYDÁNÍ:
  • březen 2020
  PODĚKOVÁNÍ:
  Nehynoucí dík patří Denisovi, autorovi slovenských překladů, a jeho kamarádovi, kteří odstranili zásadní problém s fonty a umožnili jeho podporu české diakritice.

  Obrázky

  1. _preview-icon.jpg
  2. 813780_screenshots_20191224155012_1.jpg
  3. 813780_screenshots_20191224155051_1.jpg
  4. 813780_screenshots_20191224155120_1.jpg
  5. 813780_screenshots_20191224155227_1.jpg
  6. 813780_screenshots_20191224155235_1.jpg
  7. Ageofy.jpg
  8. 813780_screenshots_20200218195334_1.jpg
  9. 813780_screenshots_20200218195456_1.jpg
  10. 22ee304a4c_57062004_u.jpg

Nejnovější hodnocení

 1. Quest162
  Quest162
  5/5,
  Perfektní práce už se těším a moc děkuji za češtinu né že by slovenština byla špatná ale v rodném jazyce to bude lepší.
 2. kokopiko
  kokopiko
  5/5,
  Super práce kluci a klobouk dolů za rychlost překladu už se na to moc těším.Za mně stále jedna z nejlepších strategií.
 3. FrantaNovak1234
  FrantaNovak1234
  5/5,
  Už se nemohu dočkat, veliký obdiv a chvála nad stráveným časem. Jsem veliký milovník všech AoE