• Provozní plány portálu Překlady her pro rok 2024

  31.3. přejde portál do režimu pouze pro čtení, tedy bude možné dála stahovat překlady, ale již nebude možné se registrovat a jakkoliv přispívat do diskusí kromě překladatelů
  31.12. dojde k ukončení provozu portálu Překlady her

  Za celý tým, který se od založení staral o tento portál, bychom vám chtěli poděkovat za vaši přízeň. Bylo to dlouhých 9 let našich životů. Všechno někdy končí, aby něco nového mohlo začít.
  Za mě jako provozovatele bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří svojí prací přispěli k chodu celého portálu, všem překladatelům, kteří sem přispívali svými díly, a i vám všem, kteří jste se rozhodli nás, jakkoliv podpořit.

 • Než zase začnete plodit weby, discordy a jiné komunity pro sdružování lidí kolem amatérských překladů, tak prosím nejdříve přemýšlejte a čtěte...
  Spuštěn web skupiny Herní překlady ←→ Nový portál pro každého od Lokalizace.net
Verze herního klienta
 1. Steam
Verze hry
Steamová verze The Mountain Royals - update 99311
Překlad
100%
Korektura
100%
Testování
100%
! ! ! TLAČÍTKO "STÁHNOUT" VPRAVO NAHOŘE NEFUNGUJE ! ! !

! ! ! ODKAZ KE STAŽENÍ POSLEDNÍ VERZE NAJDETE V DISKUZI NEBO NÍŽE ! ! !

https://www.mediafire.com/file/t3wn...f+Empires+II+Definitive+Edition+1.26.rar/file


CO JE PŘELOŽENO:
 • veškeré herní rozhraní
  • nabídky, popisky, nápovědy, a to ve všech sekcích včetně editorů, nastavení, tvorby módů, her více hráčů, výzev apod.​
 • historická sekce o jednotlivých civilizacích a středověkém životě​
 • kampaně (herní dialogy, rady, úkoly, cutscény, mapy, videa)​
  • Age of Kings​
  • The Conquerors​
  • The Forgotten​
  • The African Kingdoms​
  • Rise of the Rajas​
  • The Last Khans​
  • Lords of the West​
  • Dawn of the Dukes
  • Dynasties of India​
  • Return of Rome​
  • The Mountain Royals
BUDOUCÍ VERZE:
 • Pokusím se sledovat veškeré aktualizace a jejich vliv na přeložený text. Případný chybějící text, který přibude s novou verzí hry, pak bude s odstupem doplněn další verzí překladu, v nichž budou mimo jiné neustále dolaďovány chybky a nepřesnosti dosavadních verzí. Ale neberte to prosím závazně, nechci nic slibovat.
JAK JE VŠE PŘELOŽENO:
 • Vše je přeloženo s maximální přesností, přičemž je dbáno jak na gramatickou, tak na stylistickou úpravu.
  • Co se týče gramatické korekce, je prováděna trojím způsobem: předběžně, tj. během vlastního překládání, následně, tj. přepisem textu do jazykové kontroly v MS Word, a cíleně, kdy je hra přímo testována a chybný text je vzápětí nahrazován správným (tato metoda vyžaduje nejvíce času a zároveň vyřadí již jen nepatrné promile chyb neodhalených předcházejícími způsoby, proto je k ní prozatím přistupováno rezervovaně).​
  • Co se týče stylistické úpravy, pak byl brán maximální ohled na původní předlohu, ale ponejvíce překlad spočíval v nahrazování anglického slovosledu českým (tedy aby se věty daly snadno číst, aby zde nebylo přehnané přivlastňování typu "Mé oči mě bolely" apod. Proto se může hráči zdatnému anglického poslechu a projevu zdát, že český text místy neodpovídá anglickému znění. Na každém místě byla však volena taková varianta, která nejméně poškodí obsah příběhu a zachová jeho kvalitu.​
 • Veškerá cizojazyčná jména a názvy byly v rámci možností počeštěny, patrné je to zejména u asijských jmen (např. Kotyan Khan - Koťanchán, Ryazan - Rjazaň, Tariq ibn Ziyad - Tárik ibn Zijád, Jing He - Žinhé apod.). Takže mě prosím, zejména Slováci, neotravujte s tím, že se vám to nepozdává. Všude možně v češtině platí usus, že se jména, zejména asijská, ruská apod., počešťují. Jestli to tak na Slovensku nemáte, tak berte na vědomí, že se nejedná o slovenský překlad.
  • To se týká jak počítačových hráčů při hře jednoho hráče, kdy byla nahrazena původní jména českým a konkrétnějším překladem (např. King Edward - Eduard I. Dlouhán), aby hra působila dojmem, že proti hráči hrají skuteční panovníci.​
  • Tak kampaní, kdy byla nejenom přeložena a rozvinuta jména původních jednotek (např. Suryavarman - Súrjavarman II., Prithviraj - Prithvírádža III. Čauchan), ale i samotných hráčů (např. v samotném tutoriálu bylo jméno nepřítele z původního English nahrazeno přiléhavějším Eduard I. Dlouhán, aby byl hráč co možná nejvíce zasazen do herního prostředí a tehdejších reálií).​
 • Názvy jednotek a budov byly v rámci možností nahrazeny jednoslovným českým ekvivalentem tak, aby nekazily herní dojem a navíc usnadňovaly orientaci mezi nimi.​
  • U standardních jednotek byl přitom brán ohled na to, jakou funkci nebo postavení může jejich český překlad s ohledem na originál představovat, a na krkolomnost originálních anglických názvů (např. Militia - Domobranec, Man-at-Arms - Zbrojnoš, Long Swordsman - Pěšák, Two-Handed Swordsman - Těžkooděnec, Champion - Šampion; Camel Rider - Beduín, Heavy Camel Rider - Šejk, Imperial Camel Rider - Rádža [jelikož je dostupný pouze pro Indy]; Longship - Snekkar, Elite Longship - Drakkar, když snekkary byly údajně vikingské lodě méně robustního typu než drakkary).​
  • Totéž do značné míry platí i pro unikátní jednotky, kdy původní název vysloveně nezapadá pro věcnou nebo historickou nesprávnost (např. Genitour rozhodně nezní berbersky, resp. arabsky, spíše francouzsky, naproti tomu Iznat již budí zdání, že jde skutečně o jednotku arabského typu; Shotel Warrior by pochopitelně šlo přeložit jako Válečník se šotelem, ale zde by byl zase dlouhý název nepraktický a nemusel by se ani zcela vejít do herních panelů a textů, a tak byla jednotka přeložena jako Tigraj, což je přímo název tradičního etiopského bojovníka).​
 • Rovněž byly zcela pozměněny názvy některých civilizací, a to v kontextu vlastních reálií i ostatních civilizací (např. Britons byli přeloženi jako Anglosasové, i když doslovný překlad by byl Britové. Stejně tak Teutons byli přeloženi jako Sasové. Stejně tak na jiném místě, a sice u Vietů. Původní název zní sice Vietnamese, ale Vietnamci v češtině označují spíše státní příslušnost nežli národnost.).​
 • Přeložené výrazy, termíny, názvy a jména jsou maximálně konzistentní. To znamená, že je-li např. pro určitou jednotku nebo technologii použita nějaká varianta jejího názvu, nestane se, že by na jiném místě ve hře byla tato položka přeložena nějakým jiným názvem (např. na jednom místě technologie Nátepníky a na jiném místě Lučištnické výztuhy). To platí pro veškerý psaný text ve hře, takže si hráč může bezpečně přečíst historickou sekci bez toho, aniž by musel být na rozpacích, zda skutečně v kampani hrál za onoho vojevůdce, o němž se ve hře dočetl, anebo o někom zhola jiném. Hráč by tak byl zbytečně vystavován riziku, že se v termínech nebude orientovat a nebude se na psaný text spoléhat, což není cílem překladu.​
 • Přeloženy jsou i veškeré popisky příběhových map (tedy v podstatě obrázky), a to jak v rámci kampaňových prezentací, tak i v samotné nabídce kampaní. Cílem je vytvořit hráči dokonalý herní zážitek, aby měl překlad se vším všudy a mohl se lépe orientovat v příběhu a historických reáliích.​
 • Pokud vám výše uvedené nešmakuje, je mi líto, ale na podobě překladu si skálopevně trvám. Nabídněte mi konstruktivní poznámky, že jsem něco přehlédl nebo nepřeložil, ale na výklady, že to či ono byste udělali jinak, žádnej ohled neberu.​
V ČEM JE PROBLÉM:
 • Nepoužívejte ve hře font Sans Serif. Budete mít místo háčků otazníky.
 • Bohužel se může stát, že ze záhadných důvodů nebude pár vybraných textů přeloženo. Je jich skutečně nepatrně (napočítal jsem jich asi deset). Ale pokud si jich všimnete, vězte, že je daný text přeložen, jen se z nějakého záhadného důvodu nepropíše do hry (viz na některých místech názvy úkolů ve druhé misi za Le Loie, Publish now, Publish mod, confirm apod.)​
 • Vzhledem k tomu, že čeština obsahuje kromě textu i obrázky a upravené fonty, je možné (nikoli jisté), že bude v případě aktualizace hry zapotřebí češtinu opětovně nainstalovat. Chápu, že je to nepříjemné, bohužel s tím nic nenadělám. Při aktualizaci se stáhnou původní fonty, které češtinu nepodporují, a tak bude zapotřebí je vždy znovu nainstalovat. Čeština je navíc v tomto případě koncipována jako samostatně vytvořený jazyk (nenahrazuje angličtinu či jiný jazyk), takže ani moc přesně není jasné, co se stane, pokud češtinu (na starší verzi) nainstalujete do hry novější verze - zda zůstane původní přeložený text do češtiny a nově přidané anglické texty zůstanou nepřeloženy, anebo se tyto vůbec nezobrazí). To musíte teprve vyzkoušet. Naštěstí aktualizace co do textu nebývají příliš zásadní. Takže počítejte jen s tím, že zpravidla nebudou přeloženy různé události a podobné akce pořádané přímo tvůrci AoE II DE.​
 • Pokud máte verzi z Windows Store, pak nemám absolutní tušení, jestli čeština půjde. Nemám s tím žádné zkušenosti.​
PODĚKOVÁNÍ:
Nehynoucí dík patří Denisovi, autorovi slovenských překladů, a jeho kamarádovi, kteří odstranili zásadní problém s fonty a umožnili jeho podporu české diakritice.​
 • _preview-icon.jpg
  _preview-icon.jpg
  109,5 KB · Zobrazení: 3.491
 • 813780_screenshots_20191224155012_1.jpg
  813780_screenshots_20191224155012_1.jpg
  483,4 KB · Zobrazení: 3.684
 • 813780_screenshots_20191224155051_1.jpg
  813780_screenshots_20191224155051_1.jpg
  489,8 KB · Zobrazení: 3.911
 • 813780_screenshots_20191224155120_1.jpg
  813780_screenshots_20191224155120_1.jpg
  463,3 KB · Zobrazení: 3.674
 • 813780_screenshots_20191224155227_1.jpg
  813780_screenshots_20191224155227_1.jpg
  384,5 KB · Zobrazení: 3.688
 • 813780_screenshots_20191224155235_1.jpg
  813780_screenshots_20191224155235_1.jpg
  851,6 KB · Zobrazení: 3.511
 • Ageofy.jpg
  Ageofy.jpg
  891,7 KB · Zobrazení: 3.604
 • 813780_screenshots_20200218195334_1.jpg
  813780_screenshots_20200218195334_1.jpg
  456,5 KB · Zobrazení: 3.565
 • 813780_screenshots_20200218195456_1.jpg
  813780_screenshots_20200218195456_1.jpg
  430,7 KB · Zobrazení: 3.300
 • 22ee304a4c_57062004_u.jpg
  22ee304a4c_57062004_u.jpg
  626,2 KB · Zobrazení: 3.082
 • 22ee304a4c_57062004_u2.jpg
  22ee304a4c_57062004_u2.jpg
  501,2 KB · Zobrazení: 2.316
 • ae.jpg
  ae.jpg
  446 KB · Zobrazení: 2.508
 • video.jpg
  video.jpg
  711,9 KB · Zobrazení: 2.604
 • video2.jpg
  video2.jpg
  610 KB · Zobrazení: 2.271
 • updates.jpg
  updates.jpg
  572,2 KB · Zobrazení: 1.629
 • updatet.jpg
  updatet.jpg
  1 MB · Zobrazení: 1.389
 • update1.jpg
  update1.jpg
  540,5 KB · Zobrazení: 1.313
 • update2.jpg
  update2.jpg
  578,9 KB · Zobrazení: 1.215
 • agea.jpg
  agea.jpg
  565,3 KB · Zobrazení: 1.062
 • ageb.jpg
  ageb.jpg
  826,2 KB · Zobrazení: 962
 • agec.jpg
  agec.jpg
  582,7 KB · Zobrazení: 867
 • aged.jpg
  aged.jpg
  643,4 KB · Zobrazení: 1.177
 • agee.jpg
  agee.jpg
  656,4 KB · Zobrazení: 1.142
 • agef.jpg
  agef.jpg
  430,6 KB · Zobrazení: 1.197
 • ageg.jpg
  ageg.jpg
  771,9 KB · Zobrazení: 1.291
Autor
Sygfrost
Staženo
49.144
Zobrazení
147.396
První vydání
Poslední aktualizace
Hodnocení
4,88 hvězd(y) 34 hodnocení

Více překladů od Sygfrost

Poslední aktualizace

 1. dílčí aktualizace

  Odkaz ke stažení nové verze 1.26 reflektující na poslední update 99311 (nejde mi to nahrát jako...
 2. The Mountain Royals

  Račte si posloužit dalším datadiskem! Přeložen je veškerý nový herní obsah - tedy tři nové...
 3. dílčí aktualizace

  Dílčí aktualizace reflektující na nové kampaně Ascent of Egypt a First Punic War v rámci herní...

Nejnovější hodnocení

Dobrý den, můžu poprosit o radu? stáhl jsem nejnovější verzi 1.26, ale nefunguje to. Extrahoval jsem ji do složky s hrou, je třeba ji umístit jinam, nebo ještě udělat nějaký další krok? Děkuji.
Sygfrost
Sygfrost
Těžko říct. Je třeba ve hře nastavit němčinu. Navíc je třeba mít nainstalované datadisky až po The Mountain Royals - Victors and Vanquished teprve překládám.
Upvote 0
Taky nemám oprávnění ke stažení ale předchozí verze mi fachala. Tak doufám že pošlape i tato. Předpokladám že se musí jednat o nějake ukliknuti v tom opravnění :)
Upvote 0
Nejde mi stáhnout, protože nemám nějaké oprávnění. Až to půjde, změním hodnocení. Ale celkem dost mi vadí, když je odkaz hozen na web, kde je to stáhnout ještě problém.
Sygfrost
Sygfrost
To nejde ani mně jako autorovi - musíte jít do diskuze, tam jsem hodil odkaz na verzi 1.26. Z nějakýho důvodu mi nejde hodit odkaz ke stažení přímo na hlavní stránku jako dosud.
Upvote 0
Úžasná práce. Přeloženo velice čtivě. Bez experimentů. Momentálně projíždím všechny kampaně a ke každému vojevůdci si vždy dohledávám podklady/knihy. Názvosloví hezky pasuje.
Upvote 0
Veľmi zrozumiteľný preklad aj pre mňa ako Slováka, celkovo sa mi páči štylistický prejav dávam tomu bez pochýb 5 hviezdičiek, pretože si to Sygfrost určite zaslúži :P (ak by sa dalo dám aj viac).
Upvote 0
Zdravím, mam stejný problém nevimjmeno2. Čeština je totálně super až na to že po poslední aktualizaci nefunguje. Najedu na c, zvolím a skočí to na Polštinu. Člověk to sice zná ale cítím se lépe když je tam ta čeština.
Upvote 0
Super čeština kde je vše přeloženo a funguje i diakritika. Miluji hrát hry v češtině ♥

PS: Vyšel patch a nyní CZ nejde, takže prosím o opravu :)
Funguje to tak, že CZ je úplně dole, ale po kliknutí na ni zůstane polština.
Upvote 0
Bohužel nejde momentálně stáhnout :( Jinak překlad sám o sobě je skvělý.
K dokumentu nemám přístup, protože je v rozporu se smluvními podmínkami Google Disk.
Upvote 0
luxus.. ale (asi by som mal si kusnuť do jazyka) Jing He - Žinhé, Long Swordsman - Pěšák, Two-Handed Swordsman - Těžkooděnec apod. ono sa to ťažko potom chápe z AJ, alebo manuálu celkove.. celkove to nemám rád aj vo filmoch Bradavice :D. však názvy neprekladá nikto, ale chápem pasuje,- len zvyky mame iné (alebo sú iné skôr v CZ – neberte to ako hate, ale prekódovať mená králov je mi divné).
Upvote 0
Skvělá práce. Díky za překlad. Velmi rád si tuto hru vychutnávám v rodném jazyce. Autor udržuje překlad aktuální a pružně doplňuje a optimalizuje. Doporučuji stáhnout a děkuji.
Upvote 0
Back
Top