Age of Empires II Definitive Edition

Age of Empires II Definitive Edition 1.06

Verze hry
Steamová verze ze dne 3. 6. 2020 - Update 37906
Získané texty
100%
Překlad
100%
Korektura
100%
Tvorba instalátoru
100%
Testování
100%
JAK A CO STÁHNOUT:

VERZE S VIDEY
- klikněte na "Historie verzí" a následně stáhněte verzi 1.04 (tu s větším počtem stažení)
- vlastní návod na instalaci je obsažen v souboru s češtinou
- je zapotřebí stáhnout pouze jednou, pak už můžete stahovat verzi bez videí

VERZE BEZ VIDEÍ
- normálně klikněte na "Stáhnout"
- vlastní návod na instalaci je obsažen v souboru s češtinou


CO JE PŘELOŽENO:
 • veškeré herní rozhraní
  • nabídky, popisky, nápovědy, a to ve všech sekcích včetně editorů, nastavení, tvorby módů, her více hráčů, výzev apod.​
 • historická sekce o jednotlivých civilizacích a středověkém životě​
 • kampaně (herní dialogy, rady, úkoly, cutscény, mapy, videa)​
  • Age of Kings​
  • The Conquerors​
  • The Forgotten​
  • The African Kingdoms​
  • Rise of the Rajas​
  • The Last Khans
BUDOUCÍ VERZE:
 • Pokusím se sledovat veškeré aktualizace a jejich vliv na přeložený text. Případný chybějící text, který přibude s novou verzí hry, pak bude s odstupem doplněn další verzí překladu, v nichž budou mimo jiné neustále dolaďovány chybky a nepřesnosti dosavadních verzí. Ale neberte to prosím závazně, nechci nic slibovat.
JAK JE VŠE PŘELOŽENO:
 • Vše je přeloženo s maximální přesností, přičemž je dbáno jak na gramatickou, tak na stylistickou úpravu.
  • Co se týče gramatické korekce, je prováděna trojím způsobem: předběžně, tj. během vlastního překládání, následně, tj. přepisem textu do jazykové kontroly v MS Word, a cíleně, kdy je hra přímo testována a chybný text je vzápětí nahrazován správným (tato metoda vyžaduje nejvíce času a zároveň vyřadí již jen nepatrné promile chyb neodhalených předcházejícími způsoby, proto je k ní prozatím přistupováno rezervovaně).​
  • Co se týče stylistické úpravy, pak byl brán maximální ohled na původní předlohu, ale ponejvíce překlad spočíval v nahrazování anglického slovosledu českým (tedy aby se věty daly snadno číst, aby zde nebylo přehnané přivlastňování typu "Mé oči mě bolely" apod. Proto se může hráči zdatnému anglického poslechu a projevu zdát, že český text místy neodpovídá anglickému znění. Na každém místě byla však volena taková varianta, která nejméně poškodí obsah příběhu a zachová jeho kvalitu.​
 • Veškerá cizojazyčná jména a názvy byly v rámci možností počeštěny, patrné je to zejména u asijských jmen (např. Kotyan Khan - Koťanchán, Ryazan - Rjazaň, Tariq ibn Ziyad - Tárik ibn Zijád, Jing He - Žinhé apod.).​
  • To se týká jak počítačových hráčů při hře jednoho hráče, kdy byla nahrazena původní jména českým a konkrétnějším překladem (např. King Edward - Eduard I. Dlouhán), aby hra působila dojmem, že proti hráči hrají skuteční panovníci.​
  • Tak kampaní, kdy byla nejenom přeložena a rozvinuta jména původních jednotek (např. Suryavarman - Súrjavarman II., Prithviraj - Prithvírádža III. Čauchan), ale i samotných hráčů (např. v samotném tutoriálu bylo jméno nepřítele z původního English nahrazeno přiléhavějším Eduard I. Dlouhán, aby byl hráč co možná nejvíce zasazen do herního prostředí a tehdejších reálií).​
 • Názvy jednotek a budov byly v rámci možností nahrazeny jednoslovným českým ekvivalentem tak, aby nekazily herní dojem a navíc usnadňovaly orientaci mezi nimi.​
  • U standardních jednotek byl přitom brán ohled na to, jakou funkci nebo postavení může jejich český překlad s ohledem na originál představovat, a na krkolomnost originálních anglických názvů (např. Militia - Domobranec, Man-at-Arms - Zbrojnoš, Long Swordsman - Pěšák, Two-Handed Swordsman - Těžkooděnec, Champion - Šampion; Camel Rider - Beduín, Heavy Camel Rider - Šejk, Imperial Camel Rider - Rádža [jelikož je dostupný pouze pro Indy]; Longship - Snekkar, Elite Longship - Drakkar, když snekkary byly údajně vikingské lodě méně robustního typu než drakkary).​
  • Totéž do značné míry platí i pro unikátní jednotky, kdy původní název vysloveně nezapadá pro věcnou nebo historickou nesprávnost (např. Genitour rozhodně nezní berbersky, resp. arabsky, spíše francouzsky, naproti tomu Iznat již budí zdání, že jde skutečně o jednotku arabského typu; Shotel Warrior by pochopitelně šlo přeložit jako Válečník se šotelem, ale zde by byl zase dlouhý název nepraktický a nemusel by se ani zcela vejít do herních panelů a textů, a tak byla jednotka přeložena jako Tigraj, což je přímo název tradičního etiopského bojovníka).​
 • Rovněž byly zcela pozměněny názvy některých civilizací, a to v kontextu vlastních reálií i ostatních civilizací (např. Britons byli přeloženi jako Anglosasové, i když doslovný překlad by byl Britové. Stejně tak Teutons byli přeloženi jako Sasové. Stejně tak na jiném místě, a sice u Vietů. Původní název zní sice Vietnamese, ale Vietnamci v češtině označují spíše státní příslušnost nežli národnost.).​
 • Přeložené výrazy, termíny, názvy a jména jsou maximálně konzistentní. To znamená, že je-li např. pro určitou jednotku nebo technologii použita nějaká varianta jejího názvu, nestane se, že by na jiném místě ve hře byla tato položka přeložena nějakým jiným názvem (např. na jednom místě technologie Nátepníky a na jiném místě Lučištnické výztuhy). To platí pro veškerý psaný text ve hře, takže si hráč může bezpečně přečíst historickou sekci bez toho, aniž by musel být na rozpacích, zda skutečně v kampani hrál za onoho vojevůdce, o němž se ve hře dočetl, anebo o někom zhola jiném. Hráč by tak byl zbytečně vystavován riziku, že se v termínech nebude orientovat a nebude se na psaný text spoléhat, což není cílem překladu.​
 • Přeloženy jsou i veškeré popisky příběhových map (tedy v podstatě obrázky), a to jak v rámci kampaňových prezentací, tak i v samotné nabídce kampaní. Cílem je vytvořit hráči dokonalý herní zážitek, aby měl překlad se vším všudy a mohl se lépe orientovat v příběhu a historických reáliích.​
V ČEM JE PROBLÉM:
 • Nepoužívejte ve hře font Sans Serif. Budete mít místo háčků otazníky.
 • Bohužel se může stát, že ze záhadných důvodů nebude pár vybraných textů přeloženo. Je jich skutečně nepatrně (napočítal jsem jich asi deset). Ale pokud si jich všimnete, vězte, že je daný text přeložen, jen se z nějakého záhadného důvodu nepropíše do hry (viz na některých místech Publish now, Publish mod, confirm apod.)​
 • Vzhledem k tomu, že čeština obsahuje kromě textu i obrázky a upravené fonty, bude v případě aktualizace hry zapotřebí češtinu opětovně nainstalovat. Chápu, že je to nepříjemné, bohužel s tím nic nenadělám. Při aktualizaci se stáhnou původní fonty, které češtinu nepodporují, a tak bude zapotřebí je vždy znovu nainstalovat. Čeština je navíc v tomto případě koncipována jako samostatně vytvořený jazyk (nenahrazuje angličtinu či jiný jazyk), takže ani moc přesně není jasné, co se stane, pokud češtinu (na starší verzi) nainstalujete do hry novější verze - zda zůstane původní přeložený text do češtiny a nově přidané anglické texty zůstanou nepřeloženy, anebo se tyto vůbec nezobrazí). To musíte teprve vyzkoušet. Naštěstí aktualizace co do textu nebývají příliš zásadní. Takže počítejte jen s tím, že zpravidla nebudou přeloženy různé události a podobné akce pořádané přímo tvůrci AoE II DE.​
 • Pokud máte verzi z Windows Store, pak nemám absolutní tušení, jestli čeština půjde. Nemám s tím žádné zkušenosti.​
PODĚKOVÁNÍ:
Nehynoucí dík patří Denisovi, autorovi slovenských překladů, a jeho kamarádovi, kteří odstranili zásadní problém s fonty a umožnili jeho podporu české diakritice.​
Autor
Sygfrost
Staženo
4.215
Zobrazení
4.215
První vydání
Poslední aktualizace
Hodnocení
5,00 star(s) 11 hodnocení

Více překladů od Sygfrost

Poslední aktualizace

 1. dílčí aktualizace

  Dílčí aktualizace reflektující na update hry 37906 ze dne 3. 6. 2020
 2. dílčí aktualizace

  Dílčí aktualizace reflektující na update hry 36906 ze dne 29. 4. 2020
 3. aktualizace s videy

  Tato aktualizace obsahuje jednak samotnou aktualizaci překladu: dopřeložena nová tatarská...

Poslední hodnocení

luxus.. ale (asi by som mal si kusnuť do jazyka) Jing He - Žinhé, Long Swordsman - Pěšák, Two-Handed Swordsman - Těžkooděnec apod. ono sa to ťažko potom chápe z AJ, alebo manuálu celkove.. celkove to nemám rád aj vo filmoch Bradavice :D. však názvy neprekladá nikto, ale chápem pasuje,- len zvyky mame iné (alebo sú iné skôr v CZ – neberte to ako hate, ale prekódovať mená králov je mi divné).
Skvělá práce. Díky za překlad. Velmi rád si tuto hru vychutnávám v rodném jazyce. Autor udržuje překlad aktuální a pružně doplňuje a optimalizuje. Doporučuji stáhnout a děkuji.
Vše funguje jak má! Jen nezapomeňte jako já v nastavení změnit na češtinu měl jsem z 90% hry přeloženou ještě před tím než jsem jí nastavil. Hlavně chválím že čeština bývá aktualizovaná hned i na časově omezený event.
Naprosto skvělá práce. Nemám co bych vytkl. Zatím jsem tedy nehrál kampaně ale s češtinou se na ně těším opravdu hodně. Užiji se to prostě víc v CZ než abych to louskal. Díky
Opravdu moc za češtinu děkuji. Není nad to zahrát si hru hezky česky. Díky moc.
Výborná práce. Velký dík za práci a čas. Zase si rád zavzpomínám u pořádné rts
Bezchybný a s láskou dělaný překlad. Respekt! .............................
Parádní práce,moc děkuji za povedenou češtinu,vše vypadá funkční,v češtině je to hned o něco lepší :-)
Perfektní práce už se těším a moc děkuji za češtinu né že by slovenština byla špatná ale v rodném jazyce to bude lepší.
Super práce kluci a klobouk dolů za rychlost překladu už se na to moc těším.Za mně stále jedna z nejlepších strategií.
Top