1. Soubory cookie nám pomáhají vylepšovat poskytované služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Zjistit více

Max: The Curse of Brotherhood 1.0

Jedná se o 2D plošinovou hru.

 1. Kolka97
  Verze hry:
  Steam
  Získané texty:
  100%
  Překlad:
  100%
  Korektura:
  100%
  Tvorba instalátoru:
  100%
  Testování:
  100%
  Ahoj,
  přeložila jsem tuto zábavnou hru, tak doufám, že se někomu bude hodit :).
  Hlavně bych chtěla poděkovat MerlinSVK za pomoc při získání textů a zprovoznění fontu.

  Max: The curse of brotherhood je klasická plošinová hra z bočního pohledu. Má skvělý, nepříliš komplikovaný příběh a velmi pěkné zpracování.
  Hlavní postavou je kluk jménem Max, který se jednou vrátí domů a vidí hrozný nepořádek a rozbité hračky, za čímž stojí jeho menší otravný bráška Felix. Max je z toho naštvaný a na internetu hledá nějakou radu, jak se bratra zbavit. Najde staré pořekadlo a přečte ho. Poté je Felix unesen do jiného světa a Max se ho vydá zachránit.
  Zde vlastně začínáme za Maxe hrát my.
  Max zdolává nelehkou cestu za záchranou svého malého brášky s pomocí kouzelného fixu.

  Ukázka češtiny:

  Překlad Steam Achievementů:

  Just getting started
  You used the magic marker 25 times.
  Právě začínáme
  Použil jsi 25x kouzelný fix.

  What are You Looking At?

  You destroyed 5 of Mustacho´s Evil Eyes. That´ll teach him.
  Na co koukáš?
  Zničil jsi 5 Mustachových Zlých kukadel. To ho naučí.

  Lost and Found
  You found the first piece of the lost Amulet.
  Ztracen a nalezen
  Našel jsi první kousek ztraceného Amuletu.

  Flipping boxes
  Up you go.
  Zatracené truhly
  Polez nahoru.

  Guts and Glory
  You made 5 Critters explode and survived it.
  Odvaha a sláva
  Nechal jsi explodovat 5 potvor a přežil jsi to.

  Master of Branches
  You drew 200 branches.
  Pán větví
  Nakreslil jsi 200 větví.

  Hot Potato
  What goes around, comes around. Right in your face.
  Horká brambora
  Co chodí kolem, přijde. Rovnou k tobě.

  No Peeking!
  You destroyed 25 of Mustacho´s Evil Eyes. Consider his surveillance network impaired.
  Nekoukej!
  Zničil jsi 25 Mustachových Zlých kukadel. Uváži jeho poškozenou sledovací síť.

  Master of Vines
  You drew 200 vines.
  Pán vinných rév
  Nakreslil jsi 200 vinných rév.

  Hold on Tight
  You tamed the Spikester! … Lucky you.
  Drž se pevně
  Ochočil sis Ostnatce! ... Šťastlivče.

  Master of Water
  You drew 200 water streams.
  Pán vody
  Nakreslil jsi 200 vodních proudů.

  Some Assembly Required
  You found and assembled 6 pieces of the lost Amulet.
  Požadovány některé části
  Našel jsi a poskládal 6 kousků ztraceného Amuletu.

  What´s That Smell?
  You lit 15 enemies on fire. Oh the things One does for brotherly love.
  Co to tu smrdí?
  Upálil jsi 15 nepřátel. Oh, ty věci, které člověka udělá díky bratrské lásce.

  Deadshot
  It´s all in the fingers and fiery balls of deatch.
  Smrtící rána
  Je to všechno v prstech a ohnivých smrtících koulích.

  Your Brother´s Keeper
  You defeated Mustacho and saved your brother!
  Strážce svého bratra
  Porazil jsi Mustacha a zachránil svého bratra!

  Ludicrous Speed
  And just in time for tea! (Reached the old lady in under 5 minutes).
  Absurdní rychlost
  A právě včas na čaj! (Dohnal jsi starou dámu za méně než 5 minut).

  Eye Bye Bye
  You destroyed 50 of Mustacho´s Evil Eyes. His control is diminishing!
  Sbohem, oko
  Zničil jsi 50 Mustachových Zlých kukadel. Jeho vliv se zmenšuje!

  Can´t Touch This
  You completed a level without dying.
  Nesahej na to
  Dokončil jsi level, aniž bys zemřel.

  For Whom the Bell Tolls
  Time Marches On. (Rang a bell).
  Komu zvoní hrana
  Čas běží dál. (Zazvoň na zvon).

  Amulet Hunter
  You found and assembled 12 pieces of the lost Amulet.
  Lovec Amuletů
  Našel jsi a poskládal 12 kousků ztraceného Amuletu.

  Trust me
  You stole back your kid brother like a boss!
  Věř mi
  Ukradl jsi zpět svého mladšího bratra jako frajer!

  Tree od Life
  You found and assembled the entire Amulet for the Old Lady!
  Strom života
  Našel jsi a poskládal celý Amulet pro Starou dámu!

  Kingdom od the Blind
  No Evil is safe from you and you Grabby Hands.
  Království slepých
  Žádný ďábel není v bezpečí před tebou a tvýma nenechavýma rukama.

  Clever Boy
  One Sea of Sand, 2 Earth Pillars, 3 drawings – piece of cake.
  Chytrý kluk
  1 Oceán písku, 2 Zemské pilíře, 3 Kresby - kousek koláče.

  No Stranger to Danger
  You defeated Mustacho without dying even once!
  Neznámé nebezpečí
  Porazil jsi Mustacha, aniž bys alespoň jednou zemřel!

  Perfect Sliding
  You escaped the Beast without dying!
  Perfektní sklouznutí
  Utekl jsi Bestii, aniž bys zemřel!

  Immune to Lava
  You didn´t die in Death By Lava.
  Imunní vůči lávě
  Nezemřel jsi v Lávové smrti.

  Obrázky

  1. Max2 2016-08-12 18-23-38-03.jpg
  2. Max2 2016-08-12 22-44-33-57.jpg
  3. Max2 2016-08-12 22-44-48-25.jpg
  4. Max2 2016-08-12 22-46-03-66.jpg
  5. Max2 2016-08-12 22-46-07-13.jpg
  6. Max2 2016-08-12 22-46-31-57.jpg
  7. Max2 2016-08-12 22-46-43-30.jpg
  To se líbí uživatelům morfeus.. a Vonter.

Poslední aktualizace

 1. Překlad ke stažení

Nejnovější hodnocení

 1. Snowblind
  Snowblind
  5/5,
  Verze překladu: 1.0
  Za syna díky moc, odteď bude mít snažší hraní!!
 2. morfeus..
  morfeus..
  5/5,
  Verze překladu: 1.0
  Děkuju strašně moooc. I naše dětska to mají rádi česky.