Novinka Charlottiny češtiny a nás najdete?

Vyjádření překladatelské skupiny Charlottiny Češtiny

Ahoj, z důvodů sílícího tlaku ze strany uživatelů na naši skupinu kolem rozpracovaných překladů a nastavení nových podmínek na 4 rozpracované překlady, jsem dohodli s týmem PH na přesunutí našich rozpracovaných a oznámených překladů na vlastní web. Tento web vám v blízké době představíme u našich dokončených překladů, které nadále zůstávají na PH. Jsme domluveni s portálem PH na pokračování, kdy naše rozpracované a domluvené překlady najdete vždy na našem webu. Tým PH o nich bude mít přehled, aby nedocházelo k duplicitním překladům. Překlady před dokončením, nebo kompletně dokončené překlady následně najdete pod profilem i zde na PH.

Za tým: Charlotte Anna Eleonor - překladatelka
 

Top