lokalizace

Internacionalizace a lokalizace jsou v informatice označení pro přizpůsobení počítačového software pro různé jazyky a jejich místní zvyklosti. Internacionalizace je takový zápis zdrojového kódu programu, že může bez jeho změny program pracovat v různých jazykových prostředích. Lokalizace je pak vytváření externích databází, které obsahují překlady jednotlivých hlášení programu a definic konkrétních jazykových odlišností (například zápis data a času, měny a podobně). Program pak po vhodném nastavení pracuje korektně s ohledem na zvolené jazykové prostředí (v unixových systémech je nastavení označováno jako locale).

View More On Wikipedia.org
Back
Top