kooperativní

Kooperativní výuka je souhrn strategií, metod a technik výuky, která je založena na spolupráci žáků při dosahování společného cíle v malých skupinách. Kooperativní výuka se začala rozvíjet od 70. let převážně v USA a dnes je praktikována v několika zemích světa a je uznávána jako pedagogická praxe, která podporuje socializaci a učení mezi studenty. Teoretická východiska pro kooperativní výuku můžeme najít především v sociokognitivních a kognitivně-vývojových teoriích. Konkrétně v teorii L. S. Vygotského a J. Piageta.

View More On Wikipedia.org
Back
Top