Podmínky a pravidla - historie

Staré verze podmínek a pravidel

Podmínky a pravidla verze 1.0

 1. Definice

  1. Pojmem portál je myšlen veškerý obsah na doméně prekladyher.eu.
  2. Udělením BANu uživateli se rozumí zamezení přístupu uživateli na portál.
  3. Provozovatelem je myšlena osaba, která má na starost provoz celého projektu a portálu.
  4. Administrátorem je myšlena osoba, která spravuje portál.
  5. Moterátor je osoba, která moderuje jednotlivé části portálu (fórum, překlady, galerie, odkazy, apod.).
  6. Správci se rozumí provozovatelé nebo administrátoři.
 2. Obecná pravidla

  1. Uživatelé jsou povinni řídit se pravidly portálu a respektovat je, jejich neznalost neomlouvá.
  2. Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny správců a moderátorů. Tyto pokyny jsou zveřejňovány převážně v tématech s označením Důležité nebo Upozornění.
  3. Správci portálu ani moderátoři nenesou žádnou odpovědnost za obsah vložený uživateli, včetně registračních údajů. Obsah vložený uživateli vyjadřuje jejich osobní názory, každý uživatel je za svůj obsah odpovědný. V případě, že narazíte na obsah odporující pravidlům, oznamte ho pomocí tlačítka Nahlásit.
  4. Uživatelé jsou povinni řídit se zákony České republiky a dodržovat pravidla slušného chování na internetu.
  5. Je zakázáno se pokoušet jakkoli narušovat činnost nebo provoz portálu a ohrožovat tím jeho chod a ostatní uživatele.
  6. Za pokus o porušování nebo obcházení pravidel může být uživateli udělen BAN.
  7. Při nejasnostech těchto pravidel kontaktujte správce nebo moderátora prostřednictvím soukromé zprávy nebo e-mailu s žádostí o vysvětlení.
 3. Pravidla pro registraci

  1. Registrací získáte plný přístup na portál. Registrace na tento portál je zcela zdarma a nejsou vyžadovány žádné osobní informace (jméno, bydliště, věk, atd.).
  2. Při registraci je nutno zadávat pravdivé údaje. To se týká zejména e-mailové adresy, na kterou po registraci přijde aktivační e-mail s dalšími instrukcemi. Je zakázáno používat dočasné e-mailové adresy nebo maskovací e-mail služby.
  3. Je zakázáno používání provokativních uživatelských jmen typu "Adolf Hitler" apod.
  4. Registrací souhlasíte s dodržováním těchto pravidel a uložením vašich dat zadaných při registraci či v položce Profil v databázi portálu. Zároveň se provozovatel portálu zavazuje, že bez souhlasu uživatele nebudou žádné Vaše údaje poskytnuty třetím stranám.
  5. Je zakázáno si vytvářet a využívat na tomto portálu pro jednoho uživatele více uživatelských účtů/profilů. Pokud bude tato situace zjištěna, můžou být všechny duplicitní účty zabanovány nebo smazány.
  6. Portál neumožňuje více registrací na jednu e-mailovou adresu.
  7. Pokud váš účet nebude aktivován do 48 hodin, bude odstraněn.
  8. V případě dlouhodobé neaktivity (rok a více) účtu bude tento účet odstraněn. Uživatel bude o odstranění účtu předem vyrozuměn e-mailem.
 4. Pravidla pro avatary a podpisy

  1. Je zakázáno nahrávat podpisy a avatary s pornografickými, sexuálními, rasistickými či jinými neetickými motivy.
  2. Velikost avatara by neměla být menší než 200x200 pixelů a maximální velikost souboru je 120kB.
  3. V podpisu je dovolen jeden obrázek do maximální velikosti 400x150 pixelů a 350kB.
  4. V případě výskytu podpisu nebo avataru odporujícího pravidlům může být bez upozornění smazán.
  5. Délka podpisu je omezena na 255 znaků.
 5. Pravidla pro příspěvky

  1. Zákaz pokládání stejných dotazů (např. jak to vypadá, kdy to bude, už to je? apod.) pokud od poslední informace neuplynulo více jak 30 dnů.
  2. Zákaz upozorňování na své předchozí příspěvky pomocí nového příspěvku (topování), pokud od původního příspěvku neuplynulo více jak 14 dnů.
  3. V případě, že chcete vyjádřit svůj názor nebo poděkovat autorovi za překlad, využijte k tomu záložku hodnocení u daného překladu.
  4. Pokud chcete vyjádřit svůj názor k příspěvku využijte k tomu hodnocení příspěvku (toto hodnocení je k dispozici po odeslání 5 příspěvků nebo pokud se stanete sponzorem tohoto portálu.)
  5. Příspěvky vždy směřujte k danému tématu a vyvarujte se veškerému OT (OffTopic - příspěvky, které se netýkají daného tématu).
  6. Necitujte poslední psaný příspěvek, pouze v případě že chcete komentovat část příspěvku, kterou pak označíte citací. Dále se vyvarujte používání několika citací vnořených v sobě, příspěvek se tím pak stává nepřehledný a ztrácí svůj význam.
  7. Před tím, než založíte nové téma použijte funkci Hledat. Je možné, že tento dotaz již položil někdo jiný.
  8. V případě, že hledáte pomoc zde na fóru a v pozdější době bude váš příspěvek vyřešen, vložte pod poslední příspěvek v tématu slovo VYŘEŠENO a v případě, že jste problém vyřešili sami, napište prosím i jeho řešení.
  9. Každý uživatel má omezenou dobu na editaci svého příspěvku, tato doba činí 60 minut. Proto pečlivě zvažte co chcete napsat.
 6. Pravidla konverzací (soukromé zprávy, SZ)

  1. Konverzace se používá pro soukromou komunikaci mezi dvěma či více uživateli.
  2. Je zakázáno zneužívat je ke slovnímu napadání, propagaci a urážení. V případě porušení tohoto pravidla kontaktujte prosím správce.
  3. Konverzaci můžete vytvořit až po napsání 5 příspěvků nebo pokud se stanete sponzorem tohoto portálu. Můžete ale psát do existujících konverzací, tzn. pokud s Vámi někdo jiný konverzaci naváže, tak můžete odpovídat.
 7. Pravidla pro chat

  1. Chat je místo, kde mohou uživatelé veřejně diskutovat.
  2. Každý uživatel může poslat 1 zprávu každých 30 sekund.
  3. Diskuze na chatu není dále jinak omezena. Předpokládáme, že jsme všichni rozumní lidé a respektujeme jeden druhého.
  4. Chat můžete využívat až po napsání 5 příspěvků nebo pokud se stanete sponzorem tohoto portálu.
 8. Příspěvky ani další obsah vložený uživatelem (chat, komentáře, podpis, avatar apod.) nesmí zahrnovat

  1. Reklamu, propagaci cizích stránek, výrobků nebo komerční obsah neschválený administrátory portálu.
  2. Obsah vulgární, hanlivý, sprostý, osočující, zastrašující, urážlivý, rasistický či jinak pobuřující, sexuálně orientovaný, odporující zákonným normám a nařízením nebo dobrým mravům a slušnému chování.
  3. Zjevné nebo skryté narážky/urážky osob postižených, vyznávajících jiné náboženství, příslušníků jiné rasy, národnosti nebo státní příslušnosti apod.
  4. Obsah, jehož smyslem je vyvolání flame nebo posthunting (umělé zvyšování počtu příspěvků).
  5. SPAM - odpovědi typu ano, díky, thx, odpověď složená pouze ze smajlíků, apod. (netýká se CHATu)
  6. Jakýkoli obsah (včetně dotazů) týkající se warezu nebo odkazy na něj. Pokud si nejste jistí, nevkládejte ho.
  7. Obsah zabývající se českou nebo zahraniční politikou.
 9. Správci a moderátoři

  1. Rozhodují o tom, zda obsah vložený uživatelem vyhovuje výše uvedeným podmínkám.
  2. Mají právo editovat, mazat a přesouvat nevhodný obsah, který porušuje pravidla portálu, nebo jinak dle jejich uvážení odporuje dobrým mravům a slušnému chování.
  3. Mají právo udělit uživateli BAN.
  4. Jejich rozhodnutí je konečné.
  5. Jakékoli stížnosti, případně reklamace, na jejich jednání jsou povoleny pouze formou soukromých zpráv nebo e-mailové komunikace. Jakákoliv veřejná polemika na toto téma v rámci tohoto fóra se nepřipouští a je považována za porušení pravidel.

Podmínky a pravidla verze 1.1

 1. Definice

  1. Pojmem portál je myšlen veškerý obsah na doméně prekladyher.eu.
  2. Udělením BANu uživateli se rozumí zamezení přístupu uživateli na portál.
  3. Provozovatelem je myšlena osaba, která má na starost provoz celého projektu a portálu.
  4. Administrátorem je myšlena osoba, která spravuje portál.
  5. Moterátor je osoba, která moderuje jednotlivé části portálu (fórum, překlady, galerie, odkazy, apod.).
  6. Správci se rozumí provozovatelé nebo administrátoři.
 2. Obecná pravidla

  1. Uživatelé jsou povinni řídit se pravidly portálu a respektovat je, jejich neznalost neomlouvá.
  2. Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny správců a moderátorů. Tyto pokyny jsou zveřejňovány převážně v tématech s označením Důležité nebo Upozornění.
  3. Správci portálu ani moderátoři nenesou žádnou odpovědnost za obsah vložený uživateli, včetně registračních údajů. Obsah vložený uživateli vyjadřuje jejich osobní názory, každý uživatel je za svůj obsah odpovědný. V případě, že narazíte na obsah odporující pravidlům, oznamte ho pomocí tlačítka Nahlásit.
  4. Uživatelé jsou povinni řídit se zákony České republiky a dodržovat pravidla slušného chování na internetu.
  5. Je zakázáno se pokoušet jakkoli narušovat činnost nebo provoz portálu a ohrožovat tím jeho chod a ostatní uživatele.
  6. Za pokus o porušování nebo obcházení pravidel může být uživateli udělen BAN.
  7. Při nejasnostech těchto pravidel kontaktujte správce nebo moderátora prostřednictvím soukromé zprávy nebo e-mailu s žádostí o vysvětlení.
 3. Pravidla pro registraci

  1. Registrací získáte plný přístup na portál. Registrace na tento portál je zcela zdarma a nejsou vyžadovány žádné osobní informace (jméno, bydliště, věk, atd.).
  2. Při registraci je nutno zadávat pravdivé údaje. To se týká zejména e-mailové adresy, na kterou po registraci přijde aktivační e-mail s dalšími instrukcemi. Je zakázáno používat dočasné e-mailové adresy nebo maskovací e-mail služby.
  3. Je zakázáno používání provokativních uživatelských jmen typu "Adolf Hitler" apod.
  4. Registrací souhlasíte s dodržováním těchto pravidel a uložením vašich dat zadaných při registraci či v položce Profil v databázi portálu. Zároveň se provozovatel portálu zavazuje, že bez souhlasu uživatele nebudou žádné Vaše údaje poskytnuty třetím stranám.
  5. Je zakázáno si vytvářet a využívat na tomto portálu pro jednoho uživatele více uživatelských účtů/profilů. Pokud bude tato situace zjištěna, můžou být všechny duplicitní účty zabanovány nebo smazány.
  6. Portál neumožňuje více registrací na jednu e-mailovou adresu.
  7. Pokud váš účet nebude aktivován do 48 hodin, bude odstraněn.
  8. V případě dlouhodobé neaktivity (rok a více) účtu bude tento účet odstraněn. Uživatel bude o odstranění účtu předem vyrozuměn e-mailem.
 4. Pravidla pro avatary a podpisy

  1. Je zakázáno nahrávat podpisy a avatary s pornografickými, sexuálními, rasistickými či jinými neetickými motivy.
  2. Velikost avatara by neměla být menší než 200x200 pixelů a maximální velikost souboru je 120kB.
  3. V podpisu je dovolen jeden obrázek do maximální velikosti 400x150 pixelů a 350kB.
  4. V případě výskytu podpisu nebo avataru odporujícího pravidlům může být bez upozornění smazán.
  5. Délka podpisu je omezena na 255 znaků.
 5. Pravidla pro příspěvky

  1. Zákaz pokládání stejných dotazů (např. jak to vypadá, kdy to bude, už to je? apod.) pokud od poslední informace neuplynulo více jak 30 dnů.
  2. Zákaz upozorňování na své předchozí příspěvky pomocí nového příspěvku (topování), pokud od původního příspěvku neuplynulo více jak 14 dnů.
  3. V případě, že chcete vyjádřit svůj názor nebo poděkovat autorovi za překlad, využijte k tomu záložku hodnocení u daného překladu.
  4. Pokud chcete vyjádřit svůj názor k příspěvku využijte k tomu hodnocení příspěvku (toto hodnocení je k dispozici po odeslání 5 příspěvků nebo pokud se stanete sponzorem tohoto portálu.)
  5. Příspěvky vždy směřujte k danému tématu a vyvarujte se veškerému OT (OffTopic - příspěvky, které se netýkají daného tématu).
  6. Necitujte poslední psaný příspěvek, pouze v případě že chcete komentovat část příspěvku, kterou pak označíte citací. Dále se vyvarujte používání několika citací vnořených v sobě, příspěvek se tím pak stává nepřehledný a ztrácí svůj význam.
  7. Před tím, než založíte nové téma použijte funkci Hledat. Je možné, že tento dotaz již položil někdo jiný.
  8. V případě, že hledáte pomoc zde na fóru a v pozdější době bude váš příspěvek vyřešen, vložte pod poslední příspěvek v tématu slovo VYŘEŠENO a v případě, že jste problém vyřešili sami, napište prosím i jeho řešení.
  9. Každý uživatel má omezenou dobu na editaci svého příspěvku, tato doba činí 60 minut. Proto pečlivě zvažte co chcete napsat.
 6. Pravidla konverzací (soukromé zprávy, SZ)

  1. Konverzace se používá pro soukromou komunikaci mezi dvěma či více uživateli.
  2. Je zakázáno zneužívat je ke slovnímu napadání, propagaci a urážení. V případě porušení tohoto pravidla kontaktujte prosím správce.
  3. Konverzaci můžete vytvořit až po napsání 5 příspěvků nebo pokud se stanete sponzorem tohoto portálu. Můžete ale psát do existujících konverzací, tzn. pokud s Vámi někdo jiný konverzaci naváže, tak můžete odpovídat.
 7. Pravidla pro chat

  1. Chat je místo, kde mohou uživatelé veřejně diskutovat.
  2. Každý uživatel může poslat 1 zprávu každých 30 sekund.
  3. Diskuze na chatu není dále jinak omezena. Předpokládáme, že jsme všichni rozumní lidé a respektujeme jeden druhého.
  4. Chat můžete využívat až po napsání 5 příspěvků nebo pokud se stanete sponzorem tohoto portálu.
 8. Pravidla pro Hlášení chyb (tikety)

  1. Před zveřejněním chyby (vytvořením tiketu) si nejdříve zkontrolujte, zda máte staženou poslední verzi překladu.
  2. Zkontrolujte, zda stejná chyba již není nahlášena nebo již nebyla vyřešena.
  3. Vždy pečlivě zvolte kategorii/hru, ke které chcete nahlásit chybu. Hlášení chyb nemusí být dostupné pro všechny zdejší překlady. Záleží pouze na autorovi překladu, zda ho chce využít (pokud jste author a máte zájem, kontaktujte nás).
  4. V případě hry hlaste pouze chyby týkající se překladu (překlepy, nepřeložené texty, chyby instalace překladu, …), nikoliv chyby samotné hry.
  5. Název volte tak, aby co nejlépe vystihoval chybu (takže ne například “Nejde to!“).
  6. Řádně popište chybu, se kterou jste se setkali, a přiložte ukázku chyby (screenshot, krátké video, apod.).
  7. Uveďte verzi hry, verzi operačního systému, herní platformu (STEAM, GOG, …).
 9. Příspěvky ani další obsah vložený uživatelem (chat, komentáře, podpis, avatar apod.) nesmí zahrnovat

  1. Reklamu, propagaci cizích stránek, výrobků nebo komerční obsah neschválený administrátory portálu.
  2. Obsah vulgární, hanlivý, sprostý, osočující, zastrašující, urážlivý, rasistický či jinak pobuřující, sexuálně orientovaný, odporující zákonným normám a nařízením nebo dobrým mravům a slušnému chování.
  3. Zjevné nebo skryté narážky/urážky osob postižených, vyznávajících jiné náboženství, příslušníků jiné rasy, národnosti nebo státní příslušnosti apod.
  4. Obsah, jehož smyslem je vyvolání flame nebo posthunting (umělé zvyšování počtu příspěvků).
  5. SPAM - odpovědi typu ano, díky, thx, odpověď složená pouze ze smajlíků, apod. (netýká se CHATu)
  6. Jakýkoli obsah (včetně dotazů) týkající se warezu nebo odkazy na něj. Pokud si nejste jistí, nevkládejte ho.
  7. Obsah zabývající se českou nebo zahraniční politikou.
 10. Správci a moderátoři

  1. Rozhodují o tom, zda obsah vložený uživatelem vyhovuje výše uvedeným podmínkám.
  2. Mají právo editovat, mazat a přesouvat nevhodný obsah, který porušuje pravidla portálu, nebo jinak dle jejich uvážení odporuje dobrým mravům a slušnému chování.
  3. Mají právo udělit uživateli BAN.
  4. Jejich rozhodnutí je konečné.
  5. Jakékoli stížnosti, případně reklamace, na jejich jednání jsou povoleny pouze formou soukromých zpráv nebo e-mailové komunikace. Jakákoliv veřejná polemika na toto téma v rámci tohoto fóra se nepřipouští a je považována za porušení pravidel.
Verze pravidel 1.1 ze dne 12.7.2016

Podmínky a pravidla verze 1.2

 1. Definice

  1. Pojmem portál je myšlen veškerý obsah na doméně prekladyher.eu a komunitní TeamSpeak server.
  2. Provozovatelem je myšlena osoba, která má na starost provoz celého projektu a portálu, viz Copyright.
  3. Administrátorem je myšlena osoba, která spravuje portál, viz Tým.
  4. Moderátor je osoba, která moderuje jednotlivé části portálu (fórum, překlady, galerie, odkazy, apod.), viz Tým.
  5. Správci se rozumí provozovatelé nebo administrátoři.
  6. Uživatelem se rozumí anonymní nebo registrovaný a přihlášený návštěvník využívající jakékoli funkce portálu.
  7. Aktivním uživatelem se rozumí registrovaný uživatel, který se aktivně podílí na provozu fóra, tzn. má napsáno alespoň 5 (smysluplných) příspěvků, nebo vložil svůj překlad (je vlastník překladu).
  8. Sponzorem portálu se rozumí uživatel, který podpořil provoz portálu příslušnou částkou, která stačí na pokrytí aktuálního období (tzn. ještě a nevypršela), viz Sponzorství tohoto portálu.
  9. Sponzorem překladu se rozumí uživatel, který podpořil konkrétní překlad částkou, jejíž velikost je rovna nebo vyšší než minimální velikost stanovená autorem překladu.
  10. Sponzorem (obecně) se rozumí sponzor tohoto portálu nebo sponzor překladu.
  11. Udělením BANu uživateli se rozumí zamezení přístupu uživateli na portál.
 2. Obecná pravidla

  1. Uživatelé jsou povinni řídit se pravidly portálu a respektovat je, jejich neznalost neomlouvá.
  2. Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny správců a moderátorů. Tyto pokyny jsou zveřejňovány převážně v tématech s označením Důležité nebo Upozornění.
  3. Správci portálu ani moderátoři nenesou žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah vložený uživateli, včetně registračních údajů, souborů, překladů apod. Obsah vložený uživateli vyjadřuje jejich osobní názory, každý uživatel je za svůj obsah odpovědný, včetně toho, že neobsahuje škodlivý kód. V případě, že narazíte na obsah odporující pravidlům, oznamte ho pomocí tlačítka Nahlásit.
  4. Uživatelé jsou povinni řídit se zákony České republiky a dodržovat pravidla slušného chování na internetu.
  5. Je zakázáno se pokoušet jakkoli narušovat činnost nebo provoz portálu a ohrožovat tím jeho chod a ostatní uživatele.
  6. Za pokus o porušování nebo obcházení pravidel může být uživateli udělen BAN.
  7. Při nejasnostech těchto pravidel kontaktujte správce nebo moderátora prostřednictvím soukromé zprávy nebo e-mailu s žádostí o vysvětlení.
 3. Pravidla pro registraci

  1. Registrací získáte plný přístup na portál. Registrace na tento portál je zcela zdarma a nejsou vyžadovány žádné osobní informace (jméno, bydliště, věk, atd.).
  2. Při registraci je nutno zadávat pravdivé údaje. To se týká zejména e-mailové adresy, na kterou po registraci přijde aktivační e-mail s dalšími instrukcemi. Je zakázáno používat dočasné e-mailové adresy nebo maskovací e-mail služby.
  3. Je zakázáno používání provokativních uživatelských jmen typu "Adolf Hitler" apod.
  4. Registrací souhlasíte s dodržováním těchto pravidel a uložením vašich dat zadaných při registraci či v položce Profil v databázi portálu. Zároveň se provozovatel portálu zavazuje, že bez souhlasu uživatele nebudou žádné Vaše údaje poskytnuty třetím stranám.
  5. Je zakázáno si vytvářet a využívat na tomto portálu pro jednoho uživatele více uživatelských účtů/profilů. Pokud bude tato situace zjištěna, můžou být všechny duplicitní účty zabanovány nebo smazány.
  6. Portál neumožňuje více registrací na jednu e-mailovou adresu.
  7. Pokud váš účet nebude aktivován do 48 hodin, bude odstraněn.
  8. V případě dlouhodobé neaktivity (rok a více) účtu bude tento účet odstraněn. Uživatel bude o odstranění účtu předem vyrozuměn e-mailem.
 4. Pravidla pro avatary a podpisy

  1. Je zakázáno nahrávat podpisy a avatary s pornografickými, sexuálními, rasistickými či jinými neetickými motivy.
  2. Velikost avatara by neměla být menší než 200x200 pixelů a maximální velikost souboru je 120kB.
  3. V podpisu je dovolen jeden obrázek do maximální velikosti 400x150 pixelů a 350kB.
  4. V případě výskytu podpisu nebo avataru odporujícího pravidlům může být bez upozornění smazán.
  5. Délka podpisu je omezena na 255 znaků.
 5. Pravidla pro příspěvky

  1. Zákaz pokládání stejných dotazů (např. jak to vypadá, kdy to bude, už to je? apod.) pokud od poslední informace neuplynulo více jak 30 dnů.
  2. Zákaz upozorňování na své předchozí příspěvky pomocí nového příspěvku (topování), pokud od původního příspěvku neuplynulo více jak 14 dnů.
  3. V případě, že chcete vyjádřit svůj názor nebo poděkovat autorovi za překlad, využijte k tomu záložku hodnocení u daného překladu.
  4. Pokud chcete vyjádřit svůj názor k příspěvku, využijte k tomu hodnocení příspěvku, tato funkce se Vám zpřístupní, pokud se stanete aktivním uživatelem nebo sponzorem.
  5. Příspěvky vždy směřujte k danému tématu a vyvarujte se veškerému OT (Off Topic - příspěvky, které se netýkají daného tématu).
  6. Necitujte poslední psaný příspěvek, pouze v případě že chcete komentovat část příspěvku, kterou pak označíte citací. Dále se vyvarujte používání několika citací vnořených v sobě, příspěvek se tím pak stává nepřehledný a ztrácí svůj význam.
  7. Před tím, než založíte nové téma, použijte funkci Hledat. Je možné, že tento dotaz již položil někdo jiný.
  8. V případě, že hledáte pomoc zde na fóru a v pozdější době bude váš příspěvek vyřešen, vložte pod poslední příspěvek v tématu slovo VYŘEŠENO a v případě, že jste problém vyřešili sami, napište prosím i jeho řešení.
  9. Každý uživatel má omezenou dobu na editaci svého příspěvku, tato doba činí 60 minut. Proto pečlivě zvažte, co chcete napsat.
 6. Pravidla konverzací (soukromé zprávy, SZ)

  1. Konverzace se používá pro soukromou komunikaci mezi dvěma či více uživateli.
  2. Je zakázáno zneužívat je ke slovnímu napadání, propagaci a urážení. V případě porušení tohoto pravidla kontaktujte prosím správce.
  3. Konverzaci můžete vytvořit, až se stanete aktivním uživatelem nebo sponzorem. Můžete ale psát do existujících konverzací, tzn., pokud s Vámi někdo jiný konverzaci naváže, tak můžete odpovídat.
 7. Pravidla pro chat

  1. Chat je místo, kde mohou uživatelé veřejně diskutovat.
  2. Každý uživatel může poslat 1 zprávu každých 30 sekund.
  3. Diskuze na chatu není dále jinak omezena. Předpokládáme, že jsme všichni rozumní lidé a respektujeme jeden druhého.
  4. Chat můžete využívat, až se stanete aktivním uživatelem nebo sponzorem.
 8. Pravidla pro Hlášení chyb (tikety)

  1. Před zveřejněním chyby (vytvořením tiketu) si nejdříve zkontrolujte, zda máte staženou poslední verzi překladu.
  2. Zkontrolujte, zda stejná chyba již není nahlášena nebo již nebyla vyřešena.
  3. Vždy pečlivě zvolte kategorii/hru, ke které chcete nahlásit chybu. Hlášení chyb nemusí být dostupné pro všechny zdejší překlady. Záleží pouze na autorovi překladu, zda ho chce využít (pokud jste autor a máte zájem, kontaktujte nás).
  4. V případě hry hlaste pouze chyby týkající se překladu (překlepy, nepřeložené texty, chyby instalace překladu, …), nikoliv chyby samotné hry.
  5. Název volte tak, aby co nejlépe vystihoval chybu (takže ne například “Nejde to!“).
  6. Řádně popište chybu, se kterou jste se setkali, a přiložte ukázku chyby (screenshot, krátké video, apod.).
  7. Uveďte verzi hry, verzi operačního systému, herní platformu (STEAM, GOG, …).
 9. Pravidla pro vkládání překladů

  1. Každý vložený překlad musí nejprve projít naším schválením, které může trvat několik dnů. Proces schvalování začne probíhat ihned po vložení překladu, automatizovaně. V případě zjištěných problémů nebo nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat pro jejich vyřešení.
  2. Vkládejte pouze Vaše překlady. Pokud vkládáte překlad za jiného autora, je nutné kontaktovat schvalovatele překladů, viz Tým, pro kontrolu, že Vám author vložení jeho překladu povolil.
  3. Překlady vkládejte do jednotlivě (1 hra - 1 překlad).
  4. K překladu můžete vložit tagy charakterizující hru, maximální počet je 5.
  5. Každý vkládaný překlad musí obsahovat minimálně následující informace: stručný popis hry (principy, děj apod.), obrázek reprezentující hru a ikonu překladu. Vhodné je i video z průběhu hraní hry, případně odkaz na recenzi.
  6. Pokud je překlad ve vývoji a není dokončen, tak v jeho průběhu pravidelně minimálně 1x za 2 týdny informujte o jeho stavu a aktualizujte procenta. Pokud nebude překlad více jak měsíc aktivní, bude o tom autor upozorněn a vyzván na jeho aktualizaci. Pokud nebude autor na výzvu reagovat, tak bude překlad uzamknut a po další výzvě smazán.
  7. Uveďte verzi hry, pro kterou je překlad vytvořen a otestován, a dále uveďte distribuční platformu (GoG, Steam, ...).
  8. Pokud je instalace překladu náročnější, tak ji detailně popište.
  9. Před nahráním překladu na portál zkontrolujte, zda neobsahuje viry, například pomocí www.virustotal.com/
 10. Příspěvky ani další obsah vložený uživatelem (chat, komentáře, vložené soubory, audio, podpis, avatar apod.) nesmí zahrnovat

  1. Reklamu, propagaci cizích stránek, výrobků nebo komerční obsah neschválený administrátory portálu.
  2. Obsah vulgární, hanlivý, sprostý, osočující, zastrašující, urážlivý, rasistický či jinak pobuřující, sexuálně orientovaný, odporující zákonným normám a nařízením nebo dobrým mravům a slušnému chování.
  3. Zjevné nebo skryté narážky/urážky osob postižených, vyznávajících jiné náboženství, příslušníků jiné rasy, národnosti nebo státní příslušnosti apod.
  4. Obsah, jehož smyslem je vyvolání flame nebo posthunting (umělé zvyšování počtu příspěvků).
  5. SPAM - odpovědi typu ano, díky, thx, odpověď složená pouze ze smajlíků, apod. (netýká se CHATu)
  6. Jakýkoli obsah (včetně dotazů) týkající se warezu nebo odkazy na něj. Pokud si nejste jistí, nevkládejte ho.
  7. Obsah zabývající se českou nebo zahraniční politikou.
 11. Správci a moderátoři

  1. Rozhodují o tom, zda obsah vložený uživatelem vyhovuje výše uvedeným podmínkám.
  2. Mají právo editovat, mazat a přesouvat nevhodný obsah, který porušuje pravidla portálu, nebo jinak dle jejich uvážení odporuje dobrým mravům a slušnému chování.
  3. Mají právo udělit uživateli BAN.
  4. Jejich rozhodnutí je konečné.
  5. Jakékoli stížnosti, případně reklamace, na jejich jednání jsou povoleny pouze formou soukromých zpráv nebo e-mailové komunikace. Jakákoliv veřejná polemika na toto téma v rámci tohoto fóra se nepřipouští a je považována za porušení pravidel.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto pravidla změnit.

Verze pravidel 1.2 ze dne 5.8.2016


Předchozí verze:

Podmínky a pravidla verze 1.3

 1. Definice

  1. Pojmem portál je myšlen veškerý obsah na doméně prekladyher.eu a komunitní TeamSpeak server.
  2. Provozovatelem je myšlena osoba, která má na starost provoz celého projektu a portálu, viz Copyright.
  3. Administrátorem je myšlena osoba, která spravuje portál, viz Tým.
  4. Moderátor je osoba, která moderuje jednotlivé části portálu (fórum, překlady, galerie, odkazy, apod.), viz Tým.
  5. Správci se rozumí provozovatelé nebo administrátoři.
  6. Uživatelem se rozumí anonymní nebo registrovaný a přihlášený návštěvník využívající jakékoli funkce portálu.
  7. Aktivním uživatelem se rozumí registrovaný uživatel, který se aktivně podílí na provozu fóra, tzn. má napsáno alespoň 5 (smysluplných) příspěvků, nebo vložil svůj překlad (je vlastník překladu).
  8. Sponzorem portálu se rozumí uživatel, který podpořil provoz portálu příslušnou částkou, která stačí na pokrytí aktuálního období (tzn. ještě a nevypršela), viz Sponzorství tohoto portálu.
  9. Sponzorem překladu se rozumí uživatel, který podpořil konkrétní překlad částkou, jejíž velikost je rovna nebo vyšší než minimální velikost stanovená autorem překladu.
  10. Sponzorem (obecně) se rozumí sponzor tohoto portálu nebo sponzor překladu.
  11. Udělením BANu uživateli se rozumí zamezení přístupu uživateli na portál.
 2. Obecná pravidla

  1. Uživatelé jsou povinni řídit se pravidly portálu a respektovat je, jejich neznalost neomlouvá.
  2. Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny správců a moderátorů. Tyto pokyny jsou zveřejňovány převážně v tématech s označením Důležité nebo Upozornění.
  3. Správci portálu ani moderátoři nenesou žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah vložený uživateli, včetně registračních údajů, souborů, překladů apod. Obsah vložený uživateli vyjadřuje jejich osobní názory, každý uživatel je za svůj obsah odpovědný, včetně toho, že neobsahuje škodlivý kód. V případě, že narazíte na obsah odporující pravidlům, oznamte ho pomocí tlačítka Nahlásit.
  4. Uživatelé jsou povinni řídit se zákony České republiky a dodržovat pravidla slušného chování na internetu.
  5. Je zakázáno se pokoušet jakkoli narušovat činnost nebo provoz portálu a ohrožovat tím jeho chod a ostatní uživatele.
  6. Za pokus o porušování nebo obcházení pravidel může být uživateli udělen BAN.
  7. Při nejasnostech těchto pravidel kontaktujte správce nebo moderátora prostřednictvím soukromé zprávy nebo e-mailu s žádostí o vysvětlení.
 3. Pravidla pro registraci

  1. Registrací získáte plný přístup na portál. Registrace na tento portál je zcela zdarma a nejsou vyžadovány žádné osobní informace (jméno, bydliště, věk, atd.).
  2. Při registraci je nutno zadávat pravdivé údaje. To se týká zejména e-mailové adresy, na kterou po registraci přijde aktivační e-mail s dalšími instrukcemi. Je zakázáno používat dočasné e-mailové adresy nebo maskovací e-mail služby.
  3. Je zakázáno používání provokativních uživatelských jmen typu "Adolf Hitler" apod.
  4. Registrací souhlasíte s dodržováním těchto pravidel a uložením vašich dat zadaných při registraci či v položce Profil v databázi portálu. Zároveň se provozovatel portálu zavazuje, že bez souhlasu uživatele nebudou žádné Vaše údaje poskytnuty třetím stranám.
  5. Je zakázáno si vytvářet a využívat na tomto portálu pro jednoho uživatele více uživatelských účtů/profilů. Pokud bude tato situace zjištěna, můžou být všechny duplicitní účty zabanovány nebo smazány.
  6. Portál neumožňuje více registrací na jednu e-mailovou adresu.
  7. Pokud váš účet nebude aktivován do 48 hodin, bude odstraněn.
  8. V případě dlouhodobé neaktivity (rok a více) účtu bude tento účet odstraněn. Uživatel bude o odstranění účtu předem vyrozuměn e-mailem.
 4. Pravidla pro avatary a podpisy

  1. Je zakázáno nahrávat podpisy a avatary s pornografickými, sexuálními, rasistickými či jinými neetickými motivy.
  2. Velikost avatara by neměla být menší než 200x200 pixelů a maximální velikost souboru je 120kB.
  3. V podpisu je dovolen jeden obrázek do maximální velikosti 400x150 pixelů a 350kB.
  4. V případě výskytu podpisu nebo avataru odporujícího pravidlům může být bez upozornění smazán.
  5. Délka podpisu je omezena na 255 znaků.
 5. Pravidla pro příspěvky

  1. Zákaz pokládání stejných dotazů (např. jak to vypadá, kdy to bude, už to je? apod.) pokud od poslední informace neuplynulo více jak 30 dnů.
  2. Zákaz domáhání se získání nebo zveřejnění nedokončených překladů, betaverzí apod., pokud autor sám tuto možnost veřejně nenabídne.
  3. Zákaz upozorňování na své předchozí příspěvky pomocí nového příspěvku (topování), pokud od původního příspěvku neuplynulo více jak 14 dnů.
  4. V případě, že chcete vyjádřit svůj názor nebo poděkovat autorovi za překlad, využijte k tomu záložku hodnocení u daného překladu.
  5. Pokud chcete vyjádřit svůj názor k příspěvku, využijte k tomu hodnocení příspěvku, tato funkce se Vám zpřístupní, pokud se stanete aktivním uživatelem nebo sponzorem.
  6. Příspěvky vždy směřujte k danému tématu a vyvarujte se veškerému OT (Off Topic - příspěvky, které se netýkají daného tématu).
  7. Necitujte poslední psaný příspěvek, pouze v případě že chcete komentovat část příspěvku, kterou pak označíte citací. Dále se vyvarujte používání několika citací vnořených v sobě, příspěvek se tím pak stává nepřehledný a ztrácí svůj význam.
  8. Před tím, než založíte nové téma, použijte funkci Hledat. Je možné, že tento dotaz již položil někdo jiný.
  9. V případě, že hledáte pomoc zde na fóru a v pozdější době bude váš příspěvek vyřešen, vložte pod poslední příspěvek v tématu slovo VYŘEŠENO a v případě, že jste problém vyřešili sami, napište prosím i jeho řešení.
  10. Každý uživatel má omezenou dobu na editaci svého příspěvku, tato doba činí 60 minut. Proto pečlivě zvažte, co chcete napsat.
 6. Pravidla konverzací (soukromé zprávy, SZ)

  1. Konverzace se používá pro soukromou komunikaci mezi dvěma či více uživateli.
  2. Je zakázáno zneužívat je ke slovnímu napadání, propagaci a urážení. V případě porušení tohoto pravidla kontaktujte prosím správce.
  3. Konverzaci můžete vytvořit, až se stanete aktivním uživatelem nebo sponzorem. Můžete ale psát do existujících konverzací, tzn., pokud s Vámi někdo jiný konverzaci naváže, tak můžete odpovídat.
 7. Pravidla pro chat

  1. Chat je místo, kde mohou uživatelé veřejně diskutovat.
  2. Každý uživatel může poslat 1 zprávu každých 30 sekund.
  3. Diskuze na chatu není dále jinak omezena. Předpokládáme, že jsme všichni rozumní lidé a respektujeme jeden druhého.
  4. Chat můžete využívat, až se stanete aktivním uživatelem nebo sponzorem.
 8. Pravidla pro Hlášení chyb (tikety)

  1. Před zveřejněním chyby (vytvořením tiketu) si nejdříve zkontrolujte, zda máte staženou poslední verzi překladu.
  2. Zkontrolujte, zda stejná chyba již není nahlášena nebo již nebyla vyřešena.
  3. Vždy pečlivě zvolte kategorii/hru, ke které chcete nahlásit chybu. Hlášení chyb nemusí být dostupné pro všechny zdejší překlady. Záleží pouze na autorovi překladu, zda ho chce využít (pokud jste autor a máte zájem, kontaktujte nás).
  4. V případě hry hlaste pouze chyby týkající se překladu (překlepy, nepřeložené texty, chyby instalace překladu, …), nikoliv chyby samotné hry.
  5. Název volte tak, aby co nejlépe vystihoval chybu (takže ne například “Nejde to!“).
  6. Řádně popište chybu, se kterou jste se setkali, a přiložte ukázku chyby (screenshot, krátké video, apod.).
  7. Uveďte verzi hry, verzi operačního systému, herní platformu (STEAM, GOG, …).
 9. Pravidla pro vkládání překladů

  1. Každý vložený překlad musí nejprve projít naším schválením, které může trvat několik dnů. Proces schvalování začne probíhat ihned po vložení překladu, automatizovaně. V případě zjištěných problémů nebo nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat pro jejich vyřešení.
  2. Vkládejte pouze Vaše překlady. Pokud vkládáte překlad za jiného autora, je nutné kontaktovat schvalovatele překladů, viz Tým, pro kontrolu, že Vám author vložení jeho překladu povolil.
  3. Překlady vkládejte do jednotlivě (1 hra - 1 překlad).
  4. K překladu můžete vložit tagy charakterizující hru, maximální počet je 5.
  5. Každý vkládaný překlad musí obsahovat minimálně následující informace: stručný popis hry (principy, děj apod.), obrázek reprezentující hru a ikonu překladu. Vhodné je i video z průběhu hraní hry, případně odkaz na recenzi.
  6. Pokud je překlad ve vývoji a není dokončen, tak v jeho průběhu pravidelně minimálně 1x za 2 týdny informujte o jeho stavu a aktualizujte procenta. Pokud nebude překlad více jak měsíc aktivní, bude o tom autor upozorněn a vyzván na jeho aktualizaci. Pokud nebude autor na výzvu reagovat, tak bude překlad uzamknut a po další výzvě smazán.
  7. Uveďte verzi hry, pro kterou je překlad vytvořen a otestován, a dále uveďte distribuční platformu (GoG, Steam, ...).
  8. Pokud je instalace překladu náročnější, tak ji detailně popište.
  9. Před nahráním překladu na portál zkontrolujte, zda neobsahuje viry, například pomocí www.virustotal.com/
 10. Příspěvky ani další obsah vložený uživatelem (chat, komentáře, vložené soubory, audio, podpis, avatar apod.) nesmí zahrnovat

  1. Reklamu, propagaci cizích stránek, výrobků nebo komerční obsah neschválený administrátory portálu.
  2. Obsah vulgární, hanlivý, sprostý, osočující, zastrašující, urážlivý, rasistický či jinak pobuřující, sexuálně orientovaný, odporující zákonným normám a nařízením nebo dobrým mravům a slušnému chování.
  3. Zjevné nebo skryté narážky/urážky osob postižených, vyznávajících jiné náboženství, příslušníků jiné rasy, národnosti nebo státní příslušnosti apod.
  4. Obsah, jehož smyslem je vyvolání flame nebo posthunting (umělé zvyšování počtu příspěvků).
  5. SPAM - odpovědi typu ano, díky, thx, odpověď složená pouze ze smajlíků, apod. (netýká se CHATu)
  6. Jakýkoli obsah (včetně dotazů) týkající se warezu nebo odkazy na něj. Pokud si nejste jistí, nevkládejte ho.
  7. Žádosti o úpravy překladů na warez verze, nebo o rady, jak překlady na warez verze instalovat.
  8. Obsah zabývající se českou nebo zahraniční politikou.
 11. Správci a moderátoři

  1. Rozhodují o tom, zda obsah vložený uživatelem vyhovuje výše uvedeným podmínkám.
  2. Mají právo editovat, mazat a přesouvat nevhodný obsah, který porušuje pravidla portálu, nebo jinak dle jejich uvážení odporuje dobrým mravům a slušnému chování.
  3. Mají právo udělit uživateli BAN.
  4. Jejich rozhodnutí je konečné.
  5. Jakékoli stížnosti, případně reklamace, na jejich jednání jsou povoleny pouze formou soukromých zpráv nebo e-mailové komunikace. Jakákoliv veřejná polemika na toto téma v rámci tohoto fóra se nepřipouští a je považována za porušení pravidel.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto pravidla změnit.

Verze pravidel 1.3 ze dne 23.4.2017


Předchozí verze:


Top